هوش مصنوعی و سیستم های خبره با کد 101033114
مهندس اكبر مقيميان

هوش مصنوعی و سیستم های خبره با کد 101033114

هوش مصنوعی و سیستم های خبره با کد 101033114 مدرس آقای مهندس اکبر مقیمیان

برنامه سازی پیشرفته با کد 1010330104
مهندس اكبر مقيميان

برنامه سازی پیشرفته با کد 1010330104

برنامه سازی پیشرفته با کد 1010330104 مدرس آقای مهندس اکبر مقیمیان

شبکه هاي کامپيوتري كد 101033113 گروه 2 ترم 992
مهندس حسين نوري

شبکه هاي کامپيوتري كد 101033113 گروه 2 ترم 992

 درس شبکه هاي کامپيوتري گروه 2 ارائه شده توسط  گروه مهندسی کامپیوتر و استاد مهندس حسين نوري در نيمسال 992